Privacy policy

Bedrijfsinformatie

Deze website Petroleumkachel.nl is een onderdeel van het bedrijf Versatile Online B.V.

Wijzigingen

Versatile Online doet zijn uiterste best om de informatie op deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. De inhoud kan zonder vooraankondiging wijzigen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten liggen bij Versatile Online. Geen van de informatie mag worden gekopieerd, overgeplaatst of opgeslagen alvorens schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Versatile Online.

Privacy statement

Tijdens je contact met Versatile Online, zoals via het bezoek van onze verschillende websites, verzamelen wij persoonsgegevens over je. Dit gebeurt zowel direct (via een verzoek om gegevens aan jou) als indirect.

Versatile Online wendt deze persoonsgegevens uitsluitend aan voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden. Versatile Online houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Het gaat dan om gegevens zoals je naam en adres, maar ook gegevens zoals je e-mailadres of welke producten en/of diensten je van Versatile Online afneemt.

Persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten

Indien je aangeeft dat je per e-mail geïnformeerd wenst te worden over onze producten en diensten, gebruiken wij met jouw toestemming je gegevens om je per e-mail te informeren. Je kunt je toestemming voor het verzenden van e-mailberichten ook weer intrekken, waarna wij geen informatie meer per e-mail verzenden.

Daarnaast hebben wij in sommige gevallen je adresgegevens nodig om de door jou verzochte informatie en/of bestelde producten per post toe te sturen. Deze gegevens verzamelen wij alleen als je tijdens de aanvraag daarvoor toestemming hebt gegeven. Tijdens het aanvraagproces wordt je er op gewezen welke persoonsgegevens wij precies van je nodig hebben om het betreffende product te kunnen leveren.

Geen gebruik van gegevens door derden

Versatile Online stelt in geen enkel geval je gegevens ter beschikking aan derden. Ook worden je gegevens niet verkocht.

Versatile Online kan in bepaalde gevallen bij wet worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan houden wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting en aan de eisen zoals die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Klikgedrag (alleen van toepassing op bezoekers van de website)

Indien je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kan Versatile Online informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie.

Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Versatile Online haar dienstverlening steeds kan verbeteren. De voor Versatile Online zichtbare gegevens zijn hierbij niet te herleiden naar personen of persoonlijke gegevens.

Cookies (alleen van toepassing op bezoekers van de website)

Indien je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies verzamelen wij gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Versatile Online of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Remarketing

Indien je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies gebruikt deze website vormen van Remarketing om de bezoeker opnieuw te herinneren aan deze website, eventueel via derden websites of Google. Deze derden partijen kunnen een tekst of plaatje tonen om de bezoeker te herinneren aan het bezoek van de website van Versatile Online. Door het accepteren van cookies worden gegevens verzameld en kan het zijn dat bezoekers worden herinnerd aan Versatile Online.

Websites van derden (alleen van toepassing op bezoekers van de website)

Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Google

Voor SPAM-beveiliging maakt deze website gebruik van reCAPTCHA van Google. De Privacy Policy en Terms of Service van Google zijn hierop van toepassing.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen.

Verwijderen persoonsgegevens

Je gegevens worden door ons automatisch uit het bestand verwijderd indien wij deze niet meer nodig hebben voor onze dienstverlening. Indien je verzoekt om verwijdering van je gegevens, zullen wij je gegevens in principe vernietigen. Indien deze vernietiging consequenties heeft voor onze dienstverlening stellen wij je daarvan op de hoogte, alvorens tot vernietiging over te gaan.

Wijzigingen privacystatement

Versatile Online behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen. De wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.